Osebna izkaznica - LifeClass - Sveti Martin
Slovenščina

Osebna izkaznica

Toplice Sveti Martin d.o.o.

Sedež podjetja: Izvorska 3, Toplice Sveti Martin, 40313 Sveti Martin Na Muri

Sodišče, kjer je družba vpisana v sodni register: Trgovački sud u Varaždinu

Številka, pod katero je družba vpisana v sodni register: 070027109

Znesek osnovnega kapitala družbe in ali je osnovni kapital plačan v celoti: 248.274.300 kuna

Skupno število izdanih delnic delniškd družbd in njihov nominalni znesek: 2.482.743 izdanih delnic, nominalna vrednost 100 kn 

Priimek vsaj enega člana upravnega odbora: Branimir Blajić, direktor 

V delniški družbi so naslednji člani upravnega odbora ali izvršni direktorji in predsednik nadzornega sveta ali upravnega odbora: Wolfgang Mayer, direktor; Wilhelm Schultze, predsednik nadzornega sveta

Naziv in sedež družbe, v kateri se vodi račun, in številka računa

Erste&Steiermärkische Bank d.d,
Jadranski trg 3A,
51000 Rijeka,
Hrvatska

Žiro račun: 2402006-1500014936
IBAN: HR 5924020061100096918
OIB: 37324171729