Politika zasebnosti - Terme Sveti Martin
Slovenščina

Politika zasebnosti

UVOD

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je v Evropski uniji začela veljati 25. maja 2018, na področje zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov prinaša najpomembnejše spremembe v zadnjih dvajsetih letih. Uredba GDPR, ki je oblikovana za varstvo zasebnosti in predvideva pristop, zasnovan na tveganju, je ustvarjena za izpolnjevanje zahtev digitalne dobe.

NAŠA ZAVEZA

Zavezani smo k zagotavljanju varnosti in varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in k zagotavljanju skladnega ter doslednega pristopa k varstvu osebnih podatkov. Uporabljamo zmogljiv in učinkovit program za varstvo osebnih podatkov in se zavedamo svojih obveznosti glede posodobitve in nadgradnje tega programa, da bo skladen z zahtevami uredbe GDPR. Za krepitev naše zavezanosti varstvu zasebnosti osebnih podatkov naših strank, dobaviteljev in deležnikov na svoji poti do poslovanja, skladnega z uredbo GDPR, uporabljamo vrhunske IT-varnostne storitve.


KAKO SE PRIPRAVLJAMO NA UREDBO GDPR

V naši organizaciji že izvajamo dosledne ukrepe za varstvo in varnost osebnih podatkov, vendar si želimo, da bi čim prej poslovali povsem skladno z uredbo GDPR. Evidentiramo, katere osebne podatke hranimo, od kod izvirajo in s kom jih delimo. V hotelu smo izvedli revizijo informacij, da bi opredelili pretok podatkov. V okviru politik in postopkov smo uvedli celovite, vendar proporcionalne ukrepe za upravljanje, podporo za vodenje in usmeritev za skladnost z zahtevami s področja varstva osebnih podatkov. Uvajamo najstrožje politike in postopke za varstvo osebnih podatkov, da bi izpolnili zahteve in standarde uredbe GDPR ter morebitnih drugih relevantnih zakonov s področja varstva osebnih podatkov, vključno z zahtevami glede: 

  • varstva osebnih podatkov; 
  • popravka in izbrisa osebnih podatkov; 
  • kršitev zahtev s področja varstva osebnih podatkov;
  • prenosov in razkritja osebnih podatkov tretjim stranem;
  • dostopa do osebnih podatkov posameznikov, na katere se ti osebni podatki nanašajo.

SOGLASJE

Preučujemo naše mehanizme za soglasja za pridobivanje osebnih podatkov, da bi zagotovili, da posamezniki razumejo, katere osebne podatke posredujejo ter zakaj in kako osebne podatke uporabljamo, ter da bi omogočili jasne, točno opredeljene načine za soglašanje z našo obdelavo njihovih osebnih podatkov. 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Odgovornost za skladnost na področju varstva podatkov smo zaupali primernemu posamezniku v organizaciji. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je g. Ivica Kutnjak. Če imate kakršno koli vprašanje o naši pripravi na uredbo GDPR, se obrnite na ivica.kutnjak@termesvetimartin.com.