Letovišče, ki skrbi za okolje - Terme Sveti Martin
Slovenščina

Letovišče, ki skrbi za okolje

Terme Sveti Martin so pred nekaj leti usmerile svoj pogled na novo vizijo poslovanja. Toda Prvi Healthness resort v Evropi se ne osredotoča samo na goste in zaposlene, temveč tudi na skrb za okolje, v katerem podjetje posluje. Projekt »Zelene Terme« je sestavljen iz več različnih segmentov implementacije različnih certifikatov in standardov za zagotovitev »zelenega« poslovanja družbe.

Glede na velik vpliv hotelske panoge na okolje je naš strateški cilj ta vpliv zmanjšati na najmanjšo možno mero. Z rednim usposabljanjem osebja, kot tudi gostov, poskušamo vsem predstaviti nov pogled in pokazati, kako pomembna je ohranitev okolja. Izvajamo projekte energetske učinkovitosti s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz stacionarnih kurilnih naprav, imamo pet filtrov za čiščenje odpadnih vod, ki so razporejeni po vsem letovišču, in vse odpadke pred odlaganjem ločimo. S tem bistveno zmanjšamo količino mešanih komunalnih odpadkov, ki so neselektivni in jih ni mogoče reciklirati. Uvedli smo korekcijo pH-vrednosti vode v bazenih s pomočjo ogljikovega dioksida, s čimer smo iz tehnološkega procesa odstranili nevarno kemikalijo (žveplovo kislino).

Na Hrvaškem se tudi na državni ravni izvajajo omejitve emisij toplogrednih plinov in projekti, povezani z obnovljivimi viri energije. Tudi se razvija integrirani sistem za ravnanje z odpadki.

V Termah Sveti Martin je trenutno zaposlenih okoli 170 oseb za nedoločen čas, skoraj vsi pa prihajajo z območja medžimurske županije. Terme Sveti Martin so prav tako največje turistično podjetje v županiji, ki zaposluje največ delavcev.

Zaposleni imajo na voljo najsodobnejšo infrastrukturo za delo in možnost vseživljenjskega izobraževanja z različnimi treningi in usposabljanji, ki jih izvajamo tako na Hrvaškem kot v tujini. 

Sistem zelenega poslovanja velja za vse oddelke Term Sveti Martin: recepcijo, gostinski del, gospodinjstvo, šport, tehnično službo, wellness, trženje in prodajo, človeške vire. V izvajanje zelenega poslovanja so vključeni vsi zaposleni.

Cilji

  • Zaposlovati in usposabljati lokalno prebivalstvo
  • Nenehno izboljševati energetsko učinkovitost podjetja
  • Za vzdrževanje zelenih površin uporabljati samo naravna sredstva
  • Stalno zmanjševati količine neselektivnih odpadkov
  • Uporabljati čim več materialov, ki jih je mogoče reciklirati
  • Maksimirati uporabo lokalno pridelanih sestavin pri pripravi hrane
  • Povečati sodelovanje z lokalnimi dobavitelji hrane in pijače
  • Biti bolj vključeni v razvoj lokalne skupnosti kot turistične destinacije
  • Maksimalno vključevati lokalno skupnost pri razvoju letovišča
  • Usposabljati osebje in izobraževati goste

Rezultati

Certifikat ISO 50001:2011

Toplice Sveti Martin d.o.o. so pridobile certifikat ISO 50001:2011. Standard ISO 50001 zagotavlja organizacijam v javnem in zasebnem sektorju strategije za povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov in izboljšanje energetske zmogljivosti. Standard pomaga organizacijam njihove obstoječe proizvodne procese in druga sredstva dela, ki porabljajo energijo, uporabljati boljše, spodbuja najboljše prakse in dobro upravljanje energije. Prav tako prispeva k ovrednotenju in dajanju prednosti uporabi novih energetsko učinkovitih tehnologij, zagotavlja okvir za spodbujanje energetske učinkovitosti v celotni dobavni verigi, omogoča izboljšanje upravljanja energije in projektov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov itd.

"ZelEn"

Toplice Sveti Martin d.o.o. so prve terme na Hrvaškem, ki so uvedle oznako »ZelEn« v sodelovanju s HEP-om. Gre za električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, in sicer iz 26 certificiranih HEP-ovih hidroelektrarn. Oznaka ZelEn zagotavlja, da je električna energija, ki jo uporabljamo, pridobljena iz obnovljivih virov energije, s čimer prispevamo k zmanjšanju emisij CO2 in varstvu okolja.

Sustainable Hotel Certificateby UPUHH

Uvedli smo certifikat »Sustainable Hotel Certificateby UPUHH«: Ta certifikat se podeljuje v treh kategorijah. V prvi, ki se imenuje Basic, v drugi, imenovani Advanced, v kateri je tudi Hotel Terme Sveti Martin 4*, in v tretji kategoriji, Superior. Pred začetkom izvedbe projekta, s katerim je UPUHH začel julija 2013, so v združenju najprej temeljito pregledali obstoječe zelene certifikate, kot so Prijatelji prirode, Travelife, BlaueAngel ipd., nato pa definirali zelena merila za hotele. Udeleženci projekta se bodo zagotovo strinjali, da so bila merila zelo natančno izdelana, vključevala pa so skupno devet skupin: upravljanje trajnostnega razvoja, nabavo, prodajo, trženje in odnose z javnostmi, okolje, energetsko učinkovitost, človeške vire in tehnično službo. Sam projekt je bil izveden v nekaj fazah.

Smo ponosni lastniki certifikatov o ravnanja z okoljem, energijo in informacijsko varnostjo

UNICERT ISO 27001

S certifikatom ISO 27001 organizacija potrjuje svojo skrb o vodenju in zaščiti zaupnih informacij. ISO 27001 je edini mednarodni standard, nad katerim se lahko opravlja nadzor in ki definira zahteve za sistem vodenja informacijske varnosti (ISMS). Standard je narejen, da bi omogočil izbiro ustreznih varnostnih kontrol. To pomaga organizaciji pri zaščiti informacijskih dobrin in vliva zaupanje vsem zainteresiranim stranem, posebej uporabnikom.

Halal certifikat

Halal certifikat zagotavlja, da izdelki in storitve, ki so namenjene muslimanskemu prebivalstvu, izpolnjujejo zahteve Islamskega zakona. Predvsem se nanaša na mesne izdelke in druge prehrambne izdelke, kot so mleko, konzervirana hrana in aditivi. Konkretno, za mesne izdelke Halal certifikat potrjuje, da je meso živali obdelano s posebno tehniko in da ni bilo v stiku z mesom drugih živali, posebej s svinjino.

Vaše mnenje šteje!